• Пицца с грибами колбасой и сыром рецепт
  Гипертония и способы ее лечения
  Блюда из авокадо паста
  Трын-трава на молодогвардейской меню напитки
  Вкусный тортик птичье молоко
 • Рецепты мультиварка редмонд 45011 манная каша
  Рецепт лапши по татарски
  Как оформить стол для свидания
  Как прикрепить чепчик на торт из памперсов
  Рецепт запеканки из макарон как в детском саду фото

Рецепт діазепамРецепт діазепам


Страница 2- На главную -


охорони здоров'я або аптечних управлінь (комітетів, відділів тощо) Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідних органів МОЗ Автономної Республіки Крим, керівниками обласних і міських державних об'єднань (корпорацій, підприємств тощо) "Фармація". 2.4.5. Відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 з аптечних складів повинен проводитися за вимогами-замовленнями встановленої форми, підписаними керівником відповідного закладу системи охорони здоров'я України (або його заступником) та завіреними круглою печаткою цього закладу. Спецбланки форми N 3 повинні відпускатися (безпосередньо чи через місцеві органи охорони здоров'я) лише державним та комунальним закладам охорони здоров'я, лікарі яких мають право виписувати на таких бланках рецепти на наркотичні і психотропні лікарські засоби. 2.4.6. Всі вимоги-замовлення закладів системи охорони здоров'я України на наркотичні і психотропні лікарські засоби, прекурсори списку N 1 таблиці IV та спецбланки форми N 3, а також рахунки на їх відпуск повинні виписуватися окремо від вимог-замовлень і рахунків на інші лікарські засоби та медтовари, причому кількість їх, що замовляється і відпускається, повинна вказуватися словами. 2.4.7. Відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 повинен здійснюватися з аптечних складів за окремими дорученнями (типова форма N М-2), затвердженими наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 N 192 ( v0192202-96 ) та оформленим у встановленому порядку із зазначенням в ньому найменувань і кількостей (словами) всіх отриманих засобів. Термін дії такого доручення повинен встановлюватися керівником відповідного закладу системи охорони здоров'я України в залежності від можливості одержання і вивезення наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 згідно з виписаною накладною чи рахунком, однак не більш як на 10 (десять) календарних днів. Відпуск з аптечних складів згаданих вище засобів, розрахунки за які здійснюються закладами системи охорони здоров'я України в порядку планових платежів або доставка яких здійснюється централізовано - кільцевими перевезеннями, може проводитися на підставі доручення з терміном дії до одного календарного місяця. 2.4.8. З аптечних складів відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 повинен здійснюватися лише матеріально-відповідальним особам, яким видано документи на право отримання таких засобів. При отриманні згаданих вище засобів та спецбланків форми N 3 обов'язкове пред'явлення паспорта, що засвідчує особу, на яку виписано доручення. 2.4.9. Перед відпуском наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 матеріально-відповідальні працівники аптечних складів, уповноважені згідно з письмовим наказом керівників аптечних складів, повинні особисто перевірити всі документи, що подані як підстава для отримання-відпуску, відповідність найменувань, кількостей тощо зазначених вище засобів, що відпускаються, супровідним документам, правильність пакування і розписатися у всіх примірниках рахунків (накладних, фактур). Матеріально-відповідальні працівники закладів системи охорони здоров'я України, які отримують зазначені засоби з аптечних складів, повинні також розписатися у відповідній графі всіх примірників рахунків (накладних, фактур) для засвідчення факту отримання таких засобів. Забороняється проставляти під копіювальний папір підписи на рахунках (накладних, фактурах) в отриманні-відпуску наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3. 2.4.10. Обов'язковою умовою для відпуску з аптечних складів наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 повинна бути наявність у представника закладу системи охорони здоров'я України, який отримує зазначені засоби, службового автотранспорту. Номер автомашини повинен бути вписаний в поданій вимозі-замовленні на отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку і спецбланків форми N 3 та в рахунках (накладних, фактурах), по яких відпущені такі засоби і спецбланки. При транспортуванні такого вантажу, керівником відповідного закладу охорони здоров'я, крім водія, повинен бути визначений супровідник. Транспортування в межах міста, району дозволяється без дозволу міліції. Питання охорони вантажу в дорозі вирішується керівником відповідного закладу охорони здоров'я на містах, виходячи з конкретних обставин. 2.4.11. Порошкові та в таблетках чи драже (ангро) наркотичні, психотропні лікарські засоби і прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку повинні відпускатися з аптечних складів лише в опечатаному вигляді, при цьому на кожній упаковці має бути етикетка із зазначенням назви аптечного складу, найменування згаданих вище засобів, номера і дати аналізу, номера і дати фасування та підпису особи, яка розфасувала даний лікарський засіб. Відпуск наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку з аптечних складів в таблетках чи драже (ангро) i в порошках, упакованих безпосередньо в папір чи целофан, категорично забороняється. 2.4.12. При отриманні з аптечних складів наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 матеріально-відповідальна особа, яка їх отримує, зобов'язана перевірити найменування i кількість згаданих вище засобів, що відпускаються, на відповідність найменуванням і кількостям, проставленим в рахунках (накладних, фактурах). При отриманні спецбланків форми N 3 в рахунку-фактурі повинні вказуватися номери і серії цих спецбланків. Претензії на бій ампул, брак (їх неповну наповнюваність, нечітке маркірування тощо), термін придатності чи нестачу кількостей тощо, повинні бути пред'явлені, в письмовій формі, в момент отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в присутності матеріально-відповідальних працівників аптечних складів. Щодо питань про кількість і якість спецбланків форми N 3, то вони вирішуються в момент їх отримання. В разі порушення цілісності упаковки опечатаних в аптечних складах наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку (в порошках, таблетках чи драже (ангро) претензії приймаються лише при наявності i пред'явленні письмового акта, що повинен складатися в закладі охорони здоров'я приймальною комісією в день отримання згаданих вище засобів, за формою N 2, визначеною пунктом 2.3.3 цього Порядку. В таких випадках керівники закладів системи охорони здоров'я зобов'язані повідомити (по телефону, факсом, телетайпом чи телеграмою) керівників аптечних складів в день отримання або в термін не пізніше наступного дня після отримання згаданих вище засобів. 2.5. Правила обліку 2.5.1. В аптечних складах наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, що підлягають предметно-кількісному обліку, незалежно від лікарської форми, повинні обліковуватися в спеціальних журналах (книгах), пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою аптечних управлінь (комітетів, відділів тощо) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних і міських державних об'єднань (корпорацій, підприємств тощо) "Фармація" та підписом їх керівників. В таких же журналах (книгах) повинні обліковуватися спецбланки форми N 3. Облікові форми таких журналів (книг) визначені цим Порядком (додатки 2, 3). Порядок виготовлення і забезпечення аптечних складів і закладів охорони здоров'я обліковими журналами згідно із затвердженими формами вирішується на місцях керівництвом аптечних складів і закладів охорони здоров'я. 2.5.2. Облік спецбланків форми N 3, наркотичних i психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в аптечних складах повинен здійснюватися щоденно матеріально-відповідальними працівниками, уповноваженими згідно з письмовим наказом керівників аптечних складів. 2.5.3. Відповідальність за схоронність наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3, дотримання встановлених правил i вимог щодо здійснення операцій в процесі їх обігу на аптечному складі, а також збереження секретності інформації щодо обігу цих засобів покладається на керівників аптечних складів. 2.5.4. Після закінчення поточного місяця матеріально-відповідальні працівники, відповідальні за відпуск наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3, зобов'язані звіряти на перше число наступного місяця фактичну наявність згаданих вище засобів із залишками за журналом (книгою) обліку. Залишки таких засобів повинні виводитися за даними журналу (книги) обліку. У разі виявлення відхилень (більше, менше) фактичних залишків наркотичних i психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 від даних журналу (книги) обліку, а також у разі витрат засобів порошкових, в таблетках i драже (ангро) понад затверджені норми, матеріально-відповідальні особи зобов'язані сповістити про це керівників аптечних складів, а ті - інстанцію вищого рівня, яка в 10 (десяти)-денний термін повинна провести службове розслідування, а в разі потреби сповістити місцевий правоохоронний орган i Комітет. Розділ 3. Правила виписування рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та на прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку 3.1. Лікарі лікувально-профілактичних закладів, в т.ч. клінік науково-дослідних інститутів, вищих медичних закладів за наявності відповідних медичних показань зобов'язані виписувати хворим рецепти на наркотичні i психотропні лікарські засоби та лікарські засоби - прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, засвідчувати ці рецепти своїм підписом та особистою печаткою. 3.2. Лікарі повинні виписувати рецепти, як правило, після огляду хворого та з обов'язковим записом у відповідній медичній документації відомостей про призначення лікарських засобів, їх перелік та номер рецепта. Забороняється виписувати рецепти на наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, що не дозволені до медичного застосування в Україні. Наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами дозволяється виписувати тільки лікарям, які працюють в державних та комунальних закладах охорони здоров'я. 3.3. Рецепти повинні виписуватися із зазначенням віку хворого, оплати ліків (пільгової чи за повну вартість), способу вживання лікарського засобу, на бланках, виготовлених друкарським способом за формами, затвердженими наказом МОЗ України від 30.06.94 р. N 117 "Про порядок виписування рецептів, відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення" ( z0171-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 171/380 (далі - наказ МОЗ України N 117). 3.4. Склад лікарського засобу, зазначення лікарської форми та звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення i видачу лікарських засобів повинні бути написані латинською мовою. Використання латинських скорочень при цьому дозволяється тільки згідно з прийнятими у медичній i фармацевтичній практиці рецептурними скороченнями, затвердженими наказом МОЗ України N 117. Забороняється скорочення позначень близьких за назвою інгредієнтів, що не дає можливості встановити, який саме приписано лікарських засіб. 3.5. Рецепти повинні виписуватися лікарями чітко i розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою з обов'язковим заповненням усіх передбачених в бланку граф. Виправлення в рецептах не допускаються. 3.6. Назви наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку повинні бути написані на початку рецепта, далі - всі інші інгредієнти. Спосіб застосування лікарських засобів повинен позначатися державною або іншою мовою, відповідно до Закону України "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ), із зазначенням дози, періодичності, часу прийому (до або після вживання їжі) та його тривалості. Забороняється обмежуватися загальними вказівками на зразок "Відомо", "Внутрішнє" тощо. 3.7. У разі виникнення потреби негайного відпуску ліків хворому, у верхній частині рецептурного бланка лікарем повинно бути проставлено позначення "Cito" (швидко!) або "Statim" (негайно). 3.8. Кількість рідких речовин зазначається в рецепті в мілілітрах, або краплях, а інших речовин - в грамах. 3.9. Забороняється виписувати рецепти на наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку лікарям не за профілем, за винятком, коли у населених пунктах спеціалісти вузького профілю (офтальмологи, ендокринологи) відсутні. 3.10. На одному рецептурному бланку для відпуску ліків за повну вартість форми N 3 (затвердженої наказом МОЗ України N 117) лікарям дозволяється виписувати тільки один лікарський засіб, що містить наркотичний, психотропний лікарський засіб. 3.11. У разі призначення наркотичного чи психотропного лікарського засобу безкоштовно або на пільгових умовах, лікарем, одночасно з виписуванням рецепта на спецбланку форми N 3, додатково повинен бути виписаний рецепт на бланку форми N 2, затвердженої наказом МОЗ України N 117 ( z0171-94 ) (в одному примірнику). 3.12. Рецепти на наркотичні, психотропні препарати та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку для амбулаторних хворих повинні бути виписані і підписані лікарем власноручно. Рецепти повинні бути завірені також підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу або його заступника по лікувальній роботі, а у випадках їх відсутності - підписом завідувача відділенням цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних та психотропних лікарських засобів. Такі рецепти мають бути обов'язково завірені штампом і круглою печаткою закладу охорони здоров'я та особистою печаткою лікаря, який виписав рецепт і його підписує. 3.13. На спецбланках форми N 3 виписуються наркотичні і психотропні лікарські засоби, які підлягають спеціальному контролю з боку Комітету, згідно з наказом МОЗ України від 20.09.95 N 172 "Про затвердження Переліків наркотичних засобів та психотропних речовин, про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 30.06.94 N 117 "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек" ( z0242-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.05.96 N 242/1266. 3.14. В аптеки, яким надано право здійснювати відпуск наркотичних лікарських засобів, керівники лікувально-профілактичних закладів повинні систематично (у разі зміни лікарів, але не рідше одного разу в квартал) подавати списки лікарів (із зразками їх особистих підписів), яким дозволено виписувати такі засоби на спецбланках форми N 3, а також - номери i серії спецбланків форми N 3, що зберігаються у відповідних територіальних закладах охорони здоров'я. 3.15. Рецепти на таблетки "Кодтерпін", "Алнагон" і таблетки від кашлю (склад - трави термопсису 0,02 г, кодеїну 0,01 г, натрію гідрокарбонату 0,2 г, кореню солодки в порошку 0,2 г), а також на лікарські засоби, до складу яких входять кодеїн основа, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид, етамінал натрію, ефедрину гідрохлорид, інші психотропні лікарські засоби i прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку в суміші з іншими лікарськими речовинами, повинні виписуватися на рецептурних бланках за формами N 1 чи N 2, затвердженими наказом МОЗ України N 117. Такі рецепти є документами суворої звітності для предметно-кількісного обліку в аптеках, де i повинні залишатися після видачі хворому лікарських засобів. 3.16. Психотропні лікарські засоби, що не підлягають спеціальному контролю, повинні виписуватися хворим на рецептурних бланках форми N 1 (за повну вартість) чи форми N 2 (безкоштовно або на пільгових умовах), згідно з правилами, затвердженими наказом МОЗ України N 117. Виписані рецепти на згадані вище в цьому пункті лікарські засоби повинні завірятися штампом i печаткою "Для рецептів" закладу охорони здоров'я, а також підписом i особистою печаткою лікаря, який виписав рецепт. 3.17. Дозволяється виписувати наркотичні, психотропні лікарські засоби i прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку для амбулаторних хворих в кількостях, гранично допустимих для відпуску на один рецепт (такі рецепти додатково завіряються печаткою закладу охорони здоров'я "Для рецептів"), відповідно до такої таблиці: ------------------------------------------------------------------ ¦ NN ¦ Найменування ¦ Кількість ¦ ¦ пп ¦ лікарського засобу ¦ ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 1 ¦Алнагон ¦ 20 табл. ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 2 ¦Кодеїн основа ¦ 0,2 г ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 3 ¦Кодеїн фосфат ¦ 0,2 г ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 4 ¦Кодтерпін ¦ 20 табл. ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 5 ¦Таблетки від кашлю складу: ¦ 20 табл. ¦ ¦ ¦- трави термопсису ¦ 0,02 г ¦ ¦ ¦- кодеїну ¦ 0,01 г ¦ ¦ ¦- натрію гідрокарбонату ¦ 0,2 г ¦ ¦ ¦- кореню солодки в порошку ¦ 0,2 г ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 6 ¦Пахікарпіну гідройодид ¦ 1,2 г ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 7 ¦Фепранон 0,025 г ¦ 50 драже ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 8 ¦Естоцин ¦ 12 табл. ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 9 ¦Етамінал натрію ¦ 1,0 г ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 10 ¦Етилморфіну гідрохлорид ¦ 0,2 г ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 11 ¦Ефедрину гідрохлорид ¦ 0,6 г ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 12 ¦Фенобарбітал в чистому ¦на курс лікування до 50 ¦ ¦ ¦вигляді ¦табл. (порошків) в одному ¦ ¦ ¦ ¦рецепті ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 13 ¦Прекурсори (крім ефедрину ¦на курс лікування ¦ ¦ ¦гідрохлориду) ¦ ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 14 ¦Психотропні лікарські засоби ¦20 табл. У разі надходжень ¦ ¦ ¦(крім зазначених вище у цьому ¦психотропних препаратів в ¦ ¦ ¦списку) ¦оригінальних заводських упа-¦ ¦ ¦ ¦ковках, що містять більшу ¦ ¦ ¦ ¦кількість таблеток від вка- ¦ ¦ ¦ ¦заної норми відпуску, дозво-¦ ¦ ¦ ¦ляється виписувати в одному ¦ ¦ ¦ ¦рецепті одну упаковку, але ¦ ¦ ¦ ¦не більше 50 табл. ¦ ¦----+------------------------------+----------------------------¦ ¦ 15 ¦Діазепам ¦ 10 ампул ¦ ¦ ¦(міжнародна непатентована ¦Дозволяється виписування ¦ ¦ ¦назва) ¦розчину психотропної речови-¦ ¦ ¦ ¦ни "діазепам" та відпуск йо-¦ ¦ ¦ ¦го аптечними закладами дер- ¦ ¦ ¦ ¦жавної і комунальної влас- ¦ ¦ ¦ ¦ності за всіма торговельними¦ ¦ ¦ ¦назвами, зареєстрованими в ¦ ¦ ¦ ¦Україні відповідно до чинно-¦ ¦ ¦ ¦го законодавства, з зазна- ¦ ¦ ¦ ¦ченням діагнозу хворого на ¦ ¦ ¦ ¦рецепті форми 3. ¦ ------------------------------------------------------------------ ( Пункт 3.17 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 138 ( z0574-99 ) від 04.06.99 ) 3.18. В очних краплях і мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватися в кількості до 1 (одного) г з обов'язковою вказівкою лікаря на рецепті "За спеціальним призначенням". Такий запис на рецепті повинен бути завірений підписом i особистою печаткою лікаря-окуліста, а також - печаткою "Для рецептів" закладу охорони здоров'я. 3.19. Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал, етамінал натрію в суміші з іншими лікарськими речовинами для хворих із затяжними i хронічними захворюваннями, можуть бути виписані на рецептурних бланках форми N 2 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням", завіреною підписом i особистою печаткою лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для рецептів". 3.20. У випадку призначення наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в дозі, що перевищує вищий одноразовий прийом, лікар зобов'язаний написати дозу цих засобів словами i поставити поруч знак оклику (!). 3.21. Рецепти на наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори, виписані з порушенням затверджених правил, вважаються недійсними, i лікарські засоби за ними не виготовляються та не відпускаються. 3.22. Всі неправильно виписані рецепти на наркотичні, психотропні лікарські засоби i прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку повинні погашатися в аптеках штампом "рецепт недійсний", реєструватися в спеціальному журналі аптек (з наступним повідомленням керівників відповідних закладів охорони здоров'я про неправильно виписані рецепти та про лікарів, які порушили правила виписування рецептів) та повертатися для заміни на новий рецепт. 3.23. Лікарі несуть відповідальність у встановленому порядку за призначення хворому наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та додержання правил виписування рецептів. Лікарі, які виписали рецепти з порушенням правил, або головні лікарі закладів охорони здоров'я зобов'язані забезпечити своєчасну виписку нових рецептів для хворих. 3.24. Не мають права виписувати рецепти на наркотичні, психотропні лікарські засоби, прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку у чистому вигляді та з індиферентними речовинами: - медичні працівники, які не працюють в державних та комунальних закладах охорони здоров'я; - зубні лікарі, фельдшери i акушерки; - фельдшери-завідувачі фельдшерсько-акушерськими пунктами, здоровпунктами i медичними пунктами. 3.25. Забороняється завіряти печаткою закладу охорони здоров'я незаповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки. 3.26. Медичні працівники, які незаконно видали рецепт на право придбання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку несуть відповідальність згідно з законодавством України. 3.27. Керівники закладів охорони здоров'я у всіх випадках порушення правил виписування рецептів на наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку зобов'язані вживати заходів дисциплінарного впливу до медичних працівників, які порушують такі правила. Розділ 4. Правила придбання, приймання, зберігання, відпуску і обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в державних та комунальних аптеках 4.1. Правила придбання (отримання) 4.1.1. Наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку аптеки державних і комунальних лікувально-профілактичних закладів та державні і комунальні аптеки (далі - аптеки) повинні придбавати в аптечних складах згідно з Правилами, визначеними в цьому Порядку.


- На главную -Источник: http://uazakon.com/documents/date_c0/pg_gbcnxp/pg2...